Bibliografia i webgrafia

Webgrafia

Bibliografia

  • Llibre de Gurb (Pàg: 67-69, 211-212, 245-247, 249, 269, 272-273, 275, 283, 288, 309). 
  • Xerrada de la industrialització (apunts)
  • Llibre de Gurb (pàg. 59, 63, 69 i 326)
  • Llibre de Gurb (pàg. 59, 63, 69 i 326)